Política de Qualitat

JUNTS PER LA QUALITAT
Geoli aposta per una millora continuada de la qualitat i seguretat ambiental.
El futur de l’organització implica oferir un servei d’alta qualitat, amb total confiança i traçabilitat dels vostres residus.

La seguretat ambiental queda garantida per l’exhaustiu control de tots els processos, recollida i gestió molt especialment pel control total de la traçabilitat del residu, des del seu origen en les instal·lacions dels nostres clients, fins que el residu entra a la nostra planta on es valoriza i la hi dóna una segona utilitat per als sectors de la indústria o bioenergètics (biogàs o biodièsel).

El que es pretén aconseguir amb la qualitat del nostre servei és la màxima satisfacció dels nostres clients.

Disposem de la següent certificació de qualitat i autoritzacions:

 

ISCC: Certificació ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification)

pdf_file1

GESTOR: Autorització ambiental (Agència de residus de Catalunya)

pdf_file1

Política de responsabilitat

JUNTS AMB RESPONSABILITAT
La direcció de GEOLI S.L. és conscient del compromís que contreu amb els seus clients en el sector de Recollida i Gestió de l’Olis Usats, i ha establert en la seva organització un Sistema de Qualitat i Gestió Mediambiental basat en les Normes UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004, ISCC-EU i ISCC-DE.

En la cultura empresarial de Geoli la Responsabilitat Ambiental és una característica fonamental assentada en la mateixa essència de l’empresa.

Des de l’àmbit econòmic, adoptem un model gestió diversificada i equilibrada, destinant esforços per innovar i invertir en les nostres instal·lacions per millorar el nostre servei.

I des de l’àmbit mediambiental, apostem per la reducció de residus, la protecció de l’entorn i l’estalvi energètic.

 

Descarregar política de qualitat i medi ambient

pdf_file1

Descarregar Autodeclaración ISSC

pdf_file1

 

Iscc-system

Residus